cinNet     altYazılar     çizgiDünya   cinAynalar     karşıYuvar     dipŞiirler     belGelik     baĞlantı


gastRonomi'den

  Domuz Gribi, Et Endüstrisinin Doğurduğu Yeni Bir Felakettir

Kuş gribi olayının çok benzeri ile karşı karşıyayız. Bu olayın Türkiye'yi etkilemesi kuvvetle muhtemeldir. Domuz yetiştirilmediği için sevinilmesin. Çünkü artık virüsün domuzlarla bir ilgisi kalmadı. İnsandan insana yayılıyor. Grain adlı uluslararası biyoçeşitlilik kuruluşu gene uyarıyor. Olay aynen kuş gribinde olduğu gibi endüstriyel tarımın bir sonucudur...

karşıYuvar'dan

  Şeyler Kafalarımız Kadar Karışık mı?

Resmin birinci öğesi: Türkiye'de en azından 20 yıldır kapitalizmin 250 yıl önceki sürecine çok benzer vahşi bir yeni sermaye birikimi yaşanıyor. Renginin yeşil olduğunu ve emekçi kesimlerin aleyhine geliştiğini söylemeye gerek yok sanırım. Bunun ikinci adımında mevcut birikmiş sermayenin de yeşile doğru el değiştirmesi vardır, en azından kısmen....

çizgiDünya'dan

  Beşir'le Vals Kurtlarla Dans

Sebra ve Şatilla katliamından sağ kurtulanların anlattıklarına bakılırsa İsrail ordusu gece boyunca attığı işaret fişekleriyle yerleşim birimini gündüze çevirmiş ve Falanjistler yollarını aydınlatan bu fişekler sayesinde işlerini ferah feza görmüşlerdir. Kahramanımız da bu katliam gösterisinin basit bir ışıkçısı olmaktan öte suç işlememiştir...

gastRonomi'den

 "Yemek Yemek Politik Bir Faaliyettir!"

Geçtiğimiz yıl renkli basının hafta sonu eklerinin birinde ülkemize gelen Amerikalı bir eski öğretmenden söz ediliyordu. Bu hanım, yıllarca çevresindekilere insanların beslenme alışkanlıkları, yemek karşısındaki tutumları üzerinden gözlemlerini aktarıyormuş. Birgün demişler ki, "yahu biz bir toplantı düzenlesek, gelip bize anlatır mısın, bu söylediklerini?" O gün bugündür öğretmenlikten vaz geçen bu hanım, o ülke senin bu konferans benim gezip duruyormuş. Tezi ilgimi çekmişti: "Yemek yeme biçimleri insanların sınıfsal aidiyetlerini eleveriyor!"...

 DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN YAVAŞ YEMEK

Yavaş yemek konusundaki tezim gayet basit. Gastronomi, bilim, siyaset ve kültürün alanına dahildir. Genel kanının aksine, gastronomi, kültürel aidiyetlerin ifadesinde siyasal bir araç ve süregelen küreselleşmeyle başetmekte mükemmel bir proje olabilir. Gastronomi bilgisinin temelini ve nitelikli bir hayatın esasını oluşturan damak zevkine önem vermenin hiç de kötü bir yanı yok. "Slow food" (www.slowfood.com), "beslenme zevki hakkını savunmak için" kuruldu. Birçok solcu, "burjuva çürümüşlüğü" ya da "yoz epikürizm" olarak gördükleri için, yemekten zevk alma fikrinden hoşlanmıyor ve buna karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla bazı açıklamalar yapmam farz oluyor...

 Abdullah Aysu'yla Tarımın Gidişatı Üzerine: Şirketlere karşı bilge tarım

Türkiye tarımı elden gidiyor. 1980'den bu yana süren, AKP'yle şahlanan politikaların, IMF dayatmalarının doğal sonucu bu.  Sözleşmeli ekimle çiftçilik nöbetçiliğe indirgeniyor,  ürünler tektipleştiriliyor, denetim kuşkulu bir hal alıyor. Uluslararası tekellerin hesaplarına mahkûm kalan Türkiye, gıda egemenliğini ve güvenliğini yitiriyor. Tabağımızdaki yemeğin niteliğinden gizli ikili antlaşmalara kadar çeşitli düzeylerde tarım kavgası veren Abdullah Aysu bize iki sayı boyunca büyük resmi gösteriyor. Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu başkanı, Via Campesina'nın aktif üyesi, "Küreselleşme ve Tarım" kitabı yeni yayınlanan Aysu'nun tarihsel ve tarihî analizine bağlanıyoruz...